Planeta Neptun și legea gravitației universale a lui Newton

Spre deosebire de alte planete care au fost găsite prin observare, Neptun a fost găsit prin predicții matematice care implică legea gravitației universale a lui Newton.

În 1821, Alexis Bouvard a calculat poziția orbitală a planetei Uranus folosind legea mișcării și gravitației lui Newton. Dar, conform observației reale, orbita a fost ușor diferită de poziția așteptată, determinându-l pe Bouvard să prezică existența unui corp ceresc necunoscut care perturbă orbita lui Uranus.

În 1845-1846, Urbain Le Verrier și John Couch Adams au calculat independent poziția, masa și orbita corpului perturbator.

La 24 septembrie 1846, Johann Gottfried Galle a cercetat cerul pentru a găsi această planetă ipotetică. Neptun a fost găsit doar într-o oră de căutare și la 1° de la predicția lui Le Verrier.

În cuvântul lui Francois Arago, Le Verrier descoperise o planetă cu vârful stiloului său. Descoperirea lui Neptun a confirmat dramatic validitatea legii gravitației universale.

Reference